Seminar Dr. Nick Lane

Donderdag 13 november 2014 heeft Dr. Nick Lane een seminar gegeven voor de Biomedische Wetenschappen studenten in Utrecht. Hierbij waren vele bachelor studenten, masterstudenten en docenten aanwezig van verschillende faculteiten. Dr. Nick Lane is een beroemde Britse schrijver die vele artikelen heeft geschreven en een aantal populaire wetenschappelijke boeken op zijn naam heeft staan. Zijn werk is voornamelijk gebaseerd op evolutie en mitochondriën. In zijn seminar “de onwaarschijnlijke oorsprong van complexe levensvormen” zette Dr. Lane de huidige theorieën uit over de ontwikkeling van complexe levensvormen als gevolg van het ontstaan van mitochondriën.

Na afloop van het seminar was er een masterclass georganiseerd voor de honours studenten van BMW. Hierbij werd gediscussieerd over het voorgaande seminar en vertelde Dr. Nick Lane nog enkele andere theorieën over evolutie gerelateerd aan mitochondriën.

Aan het eind van de dag zijn we met Dr. Nick Lane uit gaan eten, waarbij we hem persoonlijke vragen stelden over zijn wetenschappelijke carrière, leven en visie over onderwijs en wetenschap.

Al met al was het eerste seminar van een buitenlandse spreker (georganiseerd door de honoursstudenten Fréderique de Graaf en Dieuwke Marvin) een groot succes!

nick lane poster engels

 

 

Hartelijk welkom op de website van Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht (Stichting HBU)

Beste bezoeker,

Graag heten wij u welkom op de website van stichting HBU. Stichting HBU ondersteunt studenten die deelnemen aan het Honours Programma van de studie Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Dit intensieve tweejarige honours programma wordt extra-curriculair aangeboden en is bedoeld voor excellente biomedische studenten, die zich graag meer willen verdiepen in de aspecten van de biomedische wereld in de breedste zin van het woord.

De stichting biedt deze gemotiveerde studenten de mogelijkheid om tal van verschillende activiteiten te organiseren, zoals lab excursies, interessante symposia en een internationale reis naar een befaamde universiteit. Tevens bevordert het HBU de communityvorming tussen de studenten en heeft een groot alumninetwerk. Door het stimuleren van deze activiteiten kunnen de honours studenten zich beter oriënteren op de onderzoekswereld van zowel het bedrijfsleven als onderzoekscentra.

Sponsoring van het HBU is voor laboratoria en (bio)medische bedrijven daarom een optimale kans om in contact te komen met deze gemotiveerde studenten. Er zijn tal van mogelijkheden waarop u een steentje bij kunt dragen aan de ontplooiing van dit programma. Neemt u gerust contact op met ons op om te bespreken welke opties voor u het meest geschikt zijn.

Op deze website vindt u informatie over wat de stichting doet en welke activiteiten er georganiseerd zijn en worden.

Bedankt voor uw bezoek

Namens het bestuur van Stichting HBU